Borges’ Globe (deel 2)

Toen ik eenmaal heelhuids thuis was ging ik rechtstreeks naar de vliering en haalde een paar oude dozen tevoorschijn. Daarin zaten de weinige spullen van mijn vader die ik niet had weggegooid, en één van die dozen was gevuld met boeken. Voor het eerst sinds de begrafenis, vier jaar geleden, wierp ik een blik op de inhoud. Er waren boeken over de Tweede Wereldoorlog, bundeltjes met de titel Antiques and how to collect them (deel 1 tot en met 15), en een enkele roman. Plotseling had ik vast waar ik naar gezocht had.

Jorge Luis Borges
De Aleph en andere verhalen

Het was een kloeke soft-cover met de nodige gebruikssporen. Ik sloeg de omslag open en zag de hanenpoten waarmee mijn vader het boek in zwarte inkt het zijne had gemaakt.

J.J. Blauw
Alkmaar 1963

Blauw in zwart dacht ik, en glimlachte bij die merkwaardige tegenstelling. Ik liet de dozen voor wat ze waren en nam het boek mee naar beneden waar ik het op de salontafel legde. Ik ging op de bank liggen en dacht aan de ontmoeting met Beatriz. De geluiden van het oproer in de binnenstad drongen slechts met vlagen door mijn ramen naar binnen, en waar ik de afgelopen dagen de tv onmiddellijk na thuiskomst had ingeschakeld liet ik die nu bewust uit. Ik had er geen behoefte aan getuige te zijn hoe de stad werd gesloopt, het gezemel van machteloze machtshebbers aan te horen, of de quasi-wetenschappelijke duiding van volkswoede door inderhaast opgetrommelde talkshowsociologen. In plaats daarvan rekte ik me uit, keek naar het boek van Borges en besloot mijn ogen even te sluiten.

Het café is vol met mensen, ouder dan ik. Ze zijn rumoerig maar vriendelijk tegen me, alsof ze allemaal een oogje in het zeil houden omdat ik nog zo jong ben in deze ruimte voor volwassenen. Of is het uit medelijden? Plots galmt er een luide stem door de gelagkamer.
“Mag ik even jullie aandacht!?”
Op een tafel achter me staat een man die een megafoon voor zijn mond houdt. Zijn gezicht is bleek, uitgemergeld, zijn ogen staan hol in hun kassen. Het is mijn vader, opgestaan van zijn sterfbed. Hij wijst naar me.
“Dat, beste mensen, is mijn zoon.”
De muziek verstomt. De aanwezigen zwijgen, zetten hun glazen neer, enkelen leggen hun speelkaarten op tafel. Ze richten hun blik op mijn vader. Het wordt stil.
“Dat is mijn zoon, en mijn zoon, ik kom er eerlijk voor uit, is een nietsnut. Jullie vinden hem o zo schattig, maar ik ken hem het beste, geloof me. Praatjes heeft hij genoeg, maar karakter ontbreekt hem. Hij is niks en zal ook nooit wat worden. Besteed aan mijn zoon geen aandacht, ga niet met hem om. Je krijgt er alleen maar spijt van.”
De gasten draaien hun hoofden naar mij, sommigen verbaasd, de meesten woedend. Het is de boosheid over bedrog. Ik kijk naar mijn vader, smeek om zijn hulp, maar hij laat de megafoon uit zijn handen vallen, slaat zijn ogen neer en buigt dan zijn hoofd. In paniek kijk ik naar het raam. Buiten staat een jonge vrouw met een zwarte hoody, engelachtig knap, met lokken als vlammen. Door betraande ogen kijkt ze naar me. Nooit was ik zo alleen.

Ik werd wakker met een droge mond en een naar gevoel. Aan de dromen met mijn vader als nemesis was ik inmiddels wel gewend, maar de zware mist in mijn hoofd na afloop van een uit de hand gelopen hazeslaapje voelde telkens weer onrustbarend nieuw. Zonder van mijn plek op de bank te komen strekte ik mijn hand uit naar het boek van Borges om mijn zinnen te verzetten. Ik besloot te beginnen bij het titelverhaal, dat volgens de inhoudsopgave op pagina 408 te vinden was. Meteen bij de eerste woorden kwam ik met een schok rechtop.

“De brandende morgen in februari waarop Beatriz Viterbo stierf…

Niet alleen de naam Beatriz – met een Z – deed me huiveren, maar ook het feit dat een eerdere lezer haar naam met zwarte inkt had omcirkeld. Mijn kille verbazing dreef de huiveringwekkende droom naar de achtergrond en ik las verder.

Het was een raadselachtig verhaal waarin Borges, de hoofdpersoon, in aanraking komt met een Aleph, een klein bolvormig object dat hem in duizelingwekkende beelden een blik gunt op de gehele kosmos. De Aleph, een singulariteit van alle gebeurtenissen en alle toestanden van het universum, de oneindigheid gevangen in een minuscuul bolletje. Dan somde Borges, in een enkele zin die wel tot de langste uit de literatuur moest behoren, op wat hij in een fractie van een seconde in de Aleph zag. Ik las de zin en het duizelde me, net als de Borges in het verhaal. Maar om een andere reden. Middenin het verslag van zijn waarnemingen stond het volgende.

(…) ik zag in een kabinet in Alkmaar een globe tussen twee spiegels die hem eindeloos vermenigvuldigden (…)

Het woord globe was omcirkeld met zwarte inkt. In de kantlijn had mijn vader een uitroepteken gezet, als een stille schreeuw uit het verleden.

Borges’ Globe – deel 1

Het was de vijfde dag van de onlusten en er was geen enkel teken dat de rellen en de vernielingen die avond minder zouden zijn. Daarom begon ik halverwege de middag mijn administratie al bij te werken – niet dat er veel te administreren viel, maar zo had mijn vader me dat nou eenmaal geleerd; van uitstel komt afstel – en maakte me op om ruim voor de avond viel de winkel te sluiten en naar huis te gaan.

In de straten heerste angst. Er waren die dag welgeteld twee klanten in de zaak geweest. Eentje had wat rondgekeken en was zonder aankoop en zonder gedag te zeggen vertrokken. De ander, een pezige oude man met een verweerd gezicht, had een oud sextant gekocht. Aan de manier waarop hij het instrument hanteerde kon ik zien dat het niet de eerste keer was dat hij er een in zijn handen had. Een oud zeeman wellicht, maar toen ik er naar vroeg glimlachte hij alleen maar en haalde zijn schouders op.
“Eeuwenlang hebben mensen de noodzaak gevoeld te weten waar ze zijn,” zuchtte hij. “Een sextant helpt daarbij. Maar de laatste tijd lijkt iedereen de weg kwijt. De waanzin en het geweld, doelloos. Geen wonder dat u ook daarmee blijft zitten.”
Hij knikte met zijn hoofd in de richting van de grote collectie oude globes die achter in mijn antiekzaak op een aantal oude kasten stond uitgestald. Ik keek hem vragend aan.
“Waarom worden globes gemaakt?” vroeg hij zonder intentie op mijn antwoord te wachten. “Om dezelfde redenen als een sextant. Omdat we behoefte hebben aan te kunnen wijzen waar we zijn, aan oriëntatie en richting. Als je niet weet waar je bent, weet je ook niet wie je bent of waar je naartoe moet. We hebben allemaal onze eigen plek in het universum en de aarde is het grootste dat we kunnen bevatten. Zonder kaart, zonder globe, zonder sextant zijn we ontheemd. De gevolgen daarvan zie je vandaag op straat. De klootzakken.”
Hij legde het gevraagde bedrag op de toonbank en vertrok. Ik keek hem na door de winkelruit terwijl hij langs de restanten van twee uitgebrande personenauto’s in de richting van de tramhalte liep. Ik vroeg me af wie hij bedoelde. De wereld was vol met klootzakken.

Over de globes had hij gelijk. Misschien waren ze ook wel de reden waarom ik tegen beter in de zaak van mijn vader na diens overlijden had voortgezet. Tussen de rest van het antiek en de prullaria waren de bollen van verschillende omvang en ouderdom in zekere zin het pronkstuk van de winkel. Of de vlag op de modderschuit, het was maar hoe je het bekeek. Als kind was ik al gefascineerd door de ronde voorwerpen die mijn vader voortdurend verzamelde maar zelden verkocht. Dan liet ik mijn handjes zacht over het gekromde oppervlak glijden, door het blauw van de oceanen, het groen van het laagland en het okerbruin van de bergen. Ik liet de bol draaien in zijn standaard, probeerde te voelen hoe goed de naden van de duigen op elkaar aansloten. Al snel wist ik waar Amerika was en kon ik Japan aanwijzen. Ik legde mijn vinger op de stad van oom Tony, die naar Canada was geëmigreerd. Ik vond uit dat als je een tunnel vanuit Spanje loodrecht omlaag zou boren je in Australië weer boven de grond komt. Ik leerde dat de seizoenen veranderden omdat de as van de aarde, net als die van een globe, drienentwintig en een halve graad uit het lood staat. Maar het belangrijkste: ik wist waar ik zelf was, dat ieniemienieplekje op die glanzende bol aan de rand van een kleine noordelijke zee, niet groter dan een speldenprik. De aarde was immens en er leek nog zoveel te ontdekken.
Maar dat was toen.

Ik keek wat nerveus over mijn schouder toen ik de winkeldeur afsloot en het rolluik naar beneden liet. Het werd al langzaam donker, ik moest opschieten. De weinige mensen die op straat waren haastten zich door de natte kou naar de veiligheid van hun huizen. In de verte waren sirenes hoorbaar, weer talrijker dan gisteren en bovendien een uur eerder. De stomerij aan de overkant was al twee dagen dicht, de houten panelen voor de ramen en deur beklad met leuzen die opriepen tot een revolutie zonder leider en zonder idealen. Ik knielde om de rolluiken te vergrendelen en schrok van een stem vlak achter me.

“Bent u Blauw?”

Ik kwam meteen rechtop en draaide me om, mijn sleutelbos in de aanslag. Ik keek in de ogen van een jonge vrouw. Haar gezicht was half verborgen in een zwarte hoody, waaruit een paar blonde lokken probeerden te vluchten naar het schemerlicht rondom ons. Ze was een kop kleiner dan ik, als ze kwaad in de zin had kon ik haar misschien de baas. Om haar schouder droeg ze een grote weekendtas.
“Bent u Blauw?” vroeg ze nog eens. Haar stem was zacht en rustig, in scherp contrast met het rauwe geschreeuw dat steeds dichterbij klonk. Ik ontspande een beetje en realiseerde me dat ik er belachelijk uit moest zien met mijn sleutels als verdediging.
“Ja,” zei ik. Daniël Blauw. Wat wil je?”
Ze glimlachte.
“Een bos.”
Ik keek haar onbegrijpend aan.
“Neem me niet kwalijk, Daniël Blauw. Zoals de oude meester zei: de beste plek om een boomblad te verbergen is een bos. En dit is mijn boomblad.”
Ik was weer op mijn hoede toen ze haar weekendtas afzwiepte en met enige moeite de ritssluiting opende. Haar tas baarde een forse houten doos met een mooi ingelegde windroos op het deksel.

“Een globe?”

“Inderdaad,” zei de vrouw. “En niet zomaar een. Hij is nogal waardevol. Kun je hem voor me bewaren?”
“Eh…ik weet niet…ik ga net sluiten…”
“Daniël, please. Ik woon in de Hondiusstraat en daar is het zoals je weet erg onrustig de laatste dagen. Gisteren zijn ze bij de buren binnengedrongen. Alles kapot en aan stukken geslagen. Bewaar mijn globe tot het weer rustig is. Tussen die van jou valt hij niet op. Jij hebt een bos van globes, snap je? Ik ben Beatriz, overigens. Met een Z. Alsjeblieft?”
Ik keek haar zwijgend aan, alsof ik het antwoord kon vinden in haar brede kaaklijn of haar heldere groene ogen.
“Goed dan,” zuchtte ik en knielde om het rolluik te ontsluiten. “Haal hem uit de doos en zet hem bij de andere op de kast. Er is nog wel een plekje vrij. Haast je want ze komen dichterbij.”
Het rolluik ratelde omhoog en ik opende snel de winkeldeur. Terwijl Beatriz zich naar binnen spoedde keek ik nerveus naar het einde van de straat. Ik zag een groep schreeuwende mannen in het zwart die het voor iets of iemand op een lopen hadden gezet, en hoorde de sirenes nu vlakbij. Ik zag de gloed van vuur uit een van de zijstraten. Toen Beatriz weer uit de winkel stapte sloot ik haastig alles weer af.
“We moeten maken dat we wegkomen Beatriz. Het gaat mis hier.” Het lawaai en geschreeuw zwol aan. Er was een knal van een explosief en gerinkel van glas. Het leek Beatriz niet te deren. Ze lachte en kwam op haar tenen omhoog. Even verdween de dreiging en de kilte van de straat door de warmte van haar zoen op mijn wang.
“Geen zorgen Daniël. De oude meester en ik zijn je dankbaar. Over een paar dagen haal ik hem weer op.”
Ze draaide zich om en beende weg. Verdwaasd staarde ik naar de grond en bracht mijn vingertoppen naar mijn wang om haar kus vast te pakken en te bewaren.
“Oude meester?” mompelde ik in mezelf. “Welke oude meester?”

Twintig meter bij me vandaan hield Beatriz halt. Ze deed haar hoody af en draaide zich naar me om. De wind nam haar bevrijde blonde lokken ten dans.
“Borges natuurlijk!” riep ze. “Lees maar en je zult het begrijpen!”

Wordt hier vervolgd

Het Midden van Nergens

Nuria
Het enige wat me overeind houdt is de zee.
Het land kan me gestolen worden. De liefde heeft me ernaartoe gehaald, me een paar maanden van geluk geschonken, en me daarna net zo snel weer in de steek gelaten. Zonder waarschuwing vooraf, zonder verklaring heeft ze me in de polders uitgespuugd. Ik leef vervreemd en doelloos, omringd door mensen met een gesloten hart, mensen die op verjaardagsfeestjes in een kring zitten te wachten tot het tijd is om weer naar huis te gaan.

Hoe gaat het met jou?
Goed, en met jou?
Ook goed.

Dansen doen ze alleen als ze te veel gedronken hebben, in dit oord waar men zich het het liefst nog zou verzekeren tegen het uitdoven van de zon.

Maar dan de zee. Haar golven brengen de belofte van een betere wereld. De zee baart hoop uit een onzichtbare bron aan de horizon. Altijd. En omdat de zee me roept zit ik in een treinstel dat zijn beste jaren heeft gehad en ga ik westwaarts, naar de kust. Ik wil in de branding staan, de wind in mijn gezicht voelen, proeven van de zilte druppeltjes die op mijn lippen landen. Ik wil dat de zee me omarmt, dat de wind me influistert wat me te doen staat. Maar bovenal wil ik dansen, met mijn voetstappen een notenbalk in het zand achterlaten. Dansen, met heel mijn hart en ziel, nu ik het kan. Dansen, omdat de muziek zomaar kan stoppen.

Het boek op schoot heeft mijn aandacht al verloren. Ik kijk naar buiten en even lijkt het alsof het niet de trein is die zich over het vlakke land verplaatst, maar dat de wagon stilstaat terwijl de aarde onder ons doorschuift. Dan – ik kan het niet laten – kijk ik weer naar de vrouw die al sinds ons vertrek tegenover me zit. Ze heeft lang donker haar dat langs haar gezicht tot op haar schouders golft. Haar zwarte wenkbrauwen hebben een geprononceerde knik die haar amandelvormige ogen benadrukt. Ze draagt een mintgroene blauwe tuniek over een jeans.
We kijken naar elkaar. Dat gebeurt wel vaker in een trein, maar dit is anders. In dit land vermijden mensen oogcontact, te bang dat iemand in hun ziel kan kijken. Maar de vrouw tegenover me kent die angst niet. Een paar seconden lang sluiten onze blikken een verbond en zijn we verwikkeld in een onaangekondigde, zoete wedstrijd wie als laatste zijn ogen afwendt. Het wordt een gelijkspel. Ze steekt haar hand uit en biedt me met een zwijgende glimlach een Oreo uit een rolletje aan. Ik kijk naar haar vingers, naar haar verzorgde rode nagels, naar de kleine aderen op haar handpalm die dicht onder de koperkleurige huid liggen. Met een beleefd knikje neem ik het koekje aan. Ze neemt er zelf ook een en ik zie hoe ze het secuur met haar voortanden stuk bijt, om te voorkomen dat er kruimeltjes blijven hangen op haar met zorg gestifte lippen. Ik doe geen moeite te verbergen wat ik denk. Met jou zou ik wel willen dansen.

Thomas
Ik leg mijn pen op het uitgeklapte tafeltje dat aan de stoel vóór me is bevestigd. Het notitieblokje dat er naast ligt is nog leeg. Ik ben niet alleen in de coupé. Verderop zitten andere reizigers, maar ik zie slechts de bovenkant van hun jassen aan de haakjes die als kapstok dienen. Onwillekeurig voel ik met mijn hand aan de rugzak die op de zitplaats naast me ligt. Dat is eigenlijk niet nodig, want ik weet wat er in zit en ik heb mijn bagage niet meer uit het oog gelaten sinds ik van huis ben weggegaan. Ik voel de harde, cylindrische vorm onder het canvas en kijk ondertussen naar het vel papier vóór me. Zijn leegte heeft me opgesloten en houdt me gevangen, met blauwe, onbeschreven lijntjes als de tralies van mijn cel. Excuses gaan me gemakkelijker af dan schrijven: het gehobbel van de trein over de rails dat netjes schrijven lastig maakt; het storende gekletter van de regen tegen de dunne ramen van de coupé; mijn donkere onverschilligheid op de dag dat de noordelijke helft van de aarde zich het verst van de zon heeft afgekeerd.

Vandaag neem ik definitief afscheid van haar. Aan zee, zoals ze het graag wilde. De tijd dringt. Of ik de woorden zacht zal uitspreken of hardop in gedachten weet ik nog niet, dat is van later zorg. Eerst moeten ze geschreven worden.

Niloufar
Ze is wat jonger dan ik, de blonde vrouw die tegenover me zit. En mooi is ze ook. Ze kijkt naar me en ik geniet van haar nieuwsgierigheid. Misschien zie ik er simpelweg anders uit dan ze gewend is, maar haar ogen zeggen iets anders. Het boek dat op haar schoot ligt is een excuus. Telkens als ze een paar tellen heeft gelezen wendt ze haar blik van het boek af, alsof ze de betekenis van de woorden die ze leest kan vinden in de lucht die haar omringt, en iedere keer weer streelt haar blik de mijne. Sinds ons vertrek heeft ze daarom nog geen pagina omgeslagen. Ze neemt het koekje aan. Zo te zien houden we beide van zoetigheid.

Ik kijk op mijn horloge. De trein vermindert plots vaart en komt uiteindelijk met een lichte schok helemaal tot stilstand. Weer is de vrouw tegenover me afgeleid, maar dit keer niet door mij. Ze kijkt naar buiten, dan om zich heen. Als een moment later ook de lampen uitgaan en de coupé alleen nog wordt verlicht door het grijs van de hemel buiten kijkt ze over haar schouder, licht bezorgd, in de verwachting dat er ieder moment een conducteur de coupé zal binnenkomen om ons te vertellen wat er aan de hand is. Ik zie haar gedachten: we horen hier niet te stoppen. Er is hier geen station. Ik ben nog niet waar ik moet zijn. Maar soms vergissen mensen zich daarin. Zo nu en dan zijn we zonder het te weten op de juiste plaats, op de plek die voor ons is bestemd. Soms zijn we ergens exact op het juiste tijdstip: op het moment dat de wende zich inzet en de kosmos ons leven verandert en alles alleen maar beter kan worden.


Het midden van nergens
Een paar minuten gaan voorbij. Er komt geen mededeling over de luidsprekers, geen conducteur.
“Wat zou er aan de hand zijn?” vraagt Nuria.
Verderop in de coupé staat een jongeman op van zijn plaats. Nuria heeft hem niet eerder opgemerkt. Hij opent de schuifdeur en maakt aanstalten naar de voorkant van de trein te lopen.
“Ik ga wel even vragen,” zegt hij geruststellend in de richting van de twee vrouwen een paar meter verderop. Twee minuten later is hij terug in de coupé.
“Mechanische storing, volgens de machinist. Het gaat een tijd duren.”
Niloufar stopt haar Oreo-rol in een kleine heuptas en trekt haar jas aan.
“Wat ga je doen? Er is hier geen station, we staan in de middle of nowhere,” zegt Nuria verbaasd.
“Het midden van nergens. Dat is een treffende omschrijving,” zegt Niloufar met een glimlach terwijl ze een bonte doek over haar golvende haar drapeert.
Nuria pakt haar telefoon. “Ook dat nog. Geen bereik hier.”
Niloufar zwiept haar heuptas om.
“Nou, dan zit er niets anders op,” zegt ze met zekere stem. “Gaan jullie mee? Of heb je soms haast?”
“Mee waarnaartoe in hemelsnaam?” vraagt Thomas. “Ik wil naar zee. Nu zijn we…eh… tja, waar zijn we eigenlijk?”
“In het midden van nergens,” herhaalt Niloufar met zachte stem. Dan wijst ze naar het raam, naar buiten.
“Zien jullie die kerktoren in de verte? Dat is mijn bestemming. Er woont familie. Jullie zijn welkom.”
Nuria voelt dat ook de verwarming in de trein niet meer functioneert. Ze rilt.
“Ik wilde ook naar de kust. Ziet er naar uit dat dat niet meer gaat lukken.”
Thomas drukt zijn neus bijna tegen het glas van het coupéraam en staart naar de torenspits aan de horizon.
“Dat is wel een eindje lopen,” zucht hij.
“Ik wil je niet tot last zijn,” zegt Nuria tegen Niloufar, net iets te voorkomend.
“Je bent het tegendeel.” Niloufar schenkt Nuria een glimlach en stapt het gangpad in. “Soms ben je precies waar je moet zijn. Kom. De zee is er morgen ook nog.”

Drie mensen laten een gestrande trein achter zich. Ze lopen over een onverhard weggetje tussen de kale akkers in de richting van het dorp aan de horizon. De grijze lucht is uitgeregend, maar het drietal is onbeschut tegen de kilte van de wind uit het westen. Plassen water tekenen de bochtige landweg, als vlekken op het vel van een slang die traag over de natte aarde kronkelt. Niloufar en Nuria lopen naast elkaar, de blonde vrouw weggedoken in haar jas. Nuria heeft zich erbij neergelegd dat ze de zee vandaag niet zal zien. In het dorp zal ze een taxi moeten bellen. Ze loopt langzaam, deels om de ergste modder te ontwijken, maar vooral om de nabijheid van Niloufar zo lang mogelijk te laten duren.
Thomas slentert een paar meter achter hen. Ergens aan de hemel in het zuidwesten probeert hij tevergeefs de positie van de zon achter het dikke wolkendek te bepalen, tot hij afgeleid wordt door een haas die even verderop wegvlucht in de dikke klei van de akker. Minder en minder voelt hij de last van zijn rugzak, alsof de frisse lucht die hij inademt hem lichter maakt. Thomas had al geen haast, en nu heeft hij zelfs een nieuw excuus in zijn moeizame zoektocht naar woorden.
“Jullie zaten samen in de coupé, kennen jullie elkaar eigenlijk?” roept hij tegen de wind in.
Nuria en Niloufar draaien hun hoofd en kijken elkaar aan.
“Nee,” antwoordt Niloufar. “Maar zo voelt het wel.”
Ze strekt haar arm opzij in de richting van Nuria. Nuria is verrast en aarzelt even, doet dan hetzelfde. En zo, een meter boven een waterplas op een weggetje tussen de akkers, in het midden van nergens, ontmoeten hun vingers elkaar voor het eerst. Een vluchtige aanraking, dan een warme verstrengeling.
“Ik ben Niloufar. En jij?”
“Nuria.” Ze voelt de kou niet meer. Haar hart danst.
“Fijn dat jullie het vragen,” zegt Thomas quasi-cynisch. “Ik ben Thomas.”
“Aangenaam, Thomas” zegt Niloufar. “We hebben nog een half uur lopen voor de boeg. Waarom vertel je ons ondertussen niet waarom je naar zee wil?”
Thomas denkt even na.
“Ik heb mijn moeder hier bij me.”
Hij brengt zijn hand naar achteren en tikt tegen de onderkant van zijn rugzak.
“Dat wil zeggen, haar urn. Ze hield erg van de zee. Nu breng ik haar terug.”

Het is een lintdorp met een twintigtal huizen. Kraaien cirkelen om het dak van de kerktoren die ze vanuit de trein hebben gezien. Er is niemand op straat.
“Weet je zeker dat we hier moeten zijn, Niloufar?” vraagt Thomas. “Het ziet er nogal verlaten uit. Het voelt alsof ik in een scène van de Noorderlingen verzeild ben geraakt.”
“Vertrouw me nou maar, ongelovige Thomas. Dit is precies waar we moeten zijn.”
Vijftig meter verder houdt Niloufar halt voor een klein pand met een forse winkelruit die van grote, goudkleurige letters is voorzien.

Fashion Hashemi
Al uw verstelwerk – Stomerij – Gordijnen

Binnen brandt licht. Nuria probeert door de winkelruit te gluren maar de bontgekleurde paspoppen in de etalage belemmeren haar zicht. Niloufar laat Nuria’s hand los en loopt naar de deur aan de zijkant van het pand.
“Kom,” zegt ze.
Een winkelbel tingelt als ze de deur openmaakt en naar binnen stapt. Nuria en Thomas volgen haar.
Fashion Hashemi is een eenvoudige zaak. Witte muren, witte plafonds. Een lange wand met rekken vol kleding, sommige in doorzichtige plastic hoezen gehuld: kostuums, jurken, spijkerbroeken, tunieken, avondkleding. Na de kou van de akkers heeft Nuria het idee dat het in de winkel veertig graden moet zijn. Aan het plafond hangen zoemende neonbalken, en vanuit een kooitje zingt een kanarie op de gedempte tonen van muziek die vanuit een belendende ruimte klinkt.
Een deur achterin de winkel gaat open en een kleine gestalte stapt de zaak binnen.
“Goedenavond, oom Jalal,” zegt Niloufar vrolijk.
De tengere man houdt halt. Zijn korte, zwarte haar glanst in het neonlicht. Hij buigt zijn hoofd licht naar voren en kijkt verbaasd over de glazen van zijn leesbril in de richting van de bezoekers. Dan verschijnt er een brede lach op zijn gezicht.
“Niloufar! Lieve nicht!”
Hij strekt zijn armen uit, komt met haastige passen dichterbij en neemt Niloufar’s hoofd tussen zijn handen.
“Je verblijdt mijn hart met je komst, Niloufar. Je straalt. Moge je levenspad vol vreugde blijven.”
Dan wendt oom Jalal zijn hoofd en kijkt vragend naar de anderen.
“Dit zijn Nuria en Thomas, oom.”
De kleine man schudt lachend de hand van Nuria, dan die van Thomas.
“Welkom. Gasten zijn een geschenk van God. Zeker met Yalda.”
“Yalda?” vraagt Nuria verbaasd.
Oom Jalal trekt zijn wenkbrauwen op.
“Heeft Niloufar dat niet verteld? Zoals je aan de muziek hoort zijn we in voorbereiding op het feest. Het is de korste dag van het jaar, voorafgaand aan de langste nacht, Shab-e Yalda. De zon wordt opnieuw geboren, vanaf nu worden de dagen langer, we laten de zorgen van het afgelopen jaar achter ons en gaan op weg naar de lente. Ik hoop dat je trek groter is dan je haast?”
Hij wacht hun antwoord niet af.
“Vooruit, doe je schoenen uit en kom mee naar achteren. Eet en drink. Vereer mijn huis met jullie aanwezigheid.”


Thomas
Kaarsen branden, verse bloemen geuren. Brood, zoetigheid, vruchten en noten zijn zorgvuldig uitgestald op de tafel. De kleine, eenvoudige kamer is gehuld in een zweem van rood en groen: granaatappels, watermeloen, pistachenoten, gebak, een vlag in dezelfde kleuren. Niloufar’s familie praat en lacht, we eten en drinken thee. Ik heb oom Jalal verteld over mijn moeder, en op zijn aandringen heb ik de urn uit mijn rugzak gehaald en op een kastje naast me gezet.
“Ook zij is mijn gast,” zei hij. Hij meende het.
Als oom Jalal opstaat en het boek ter hand neemt dat al de hele avond voor hem ligt doven de vrolijke stemmen van de gasten en wordt het stil. Zelfs de stoeiende kinderen staken hun spel en richten hun ogen op de heer des huizes. Jalal zet de leesbril op zijn neus en opent het boek. Dan leest hij de woorden voor. Hardop maar vooral bedachtzaam, alsof iedere lettergreep van kristal is en bij de geringste verspreking zal breken. De taal klinkt warm en zangerig. Verstaan doe ik het niet.
Hafez,” fluistert Niloufar in mijn oor. “Een groot dichter. Het is traditie hem voor te lezen in de Yalda-nacht.”
“Waar gaat het over?” fluister ik terug.
“Waar gaat het niet over? Het leven, de liefde, vreugde en vergankelijkheid.”
Ik laat de bronzen klanken tot me doordringen. Het leven en de vreugde zie ik om me heen. De liefde is er ook, in de ogen van Nuria en Niloufar die elkaar telkens weer zoeken. De vergankelijkheid, dat is de urn naast me.
Of het Hafez’ geest was die ze me influisterde zal ik nooit weten, maar plots zijn er de woorden die ik zocht, de woorden voor mijn moeder.

Ooit droeg je mij, en alles wat ik ging worden.
Nu draag ik jou en alles wat er van je over is.
As en herinnering.

Nuria
Alle familie en gasten zijn vertrokken, het feest is langzaam opgelost in de stille schemer van de ochtend. Tante Yazmin is naar de keuken. Oom Jalal heeft beloofd ons straks naar zee te rijden. Nu is hij met Thomas naar buiten om te roken. Voor het eerst sinds de trein ben ik met Niloufar alleen. Tevergeefs probeer ik te duiden hoe het leven me in de afgelopen uren heeft overrompeld. We zitten aan tafel en zwijgen. Niet omdat we de woorden niet vinden, zoals Thomas, maar omdat we geen woorden nodig hebben. Als vanzelf zoeken onze vingers elkaar weer. Zachtjes tilt Niloufar mijn hand op en brengt die naar haar wang. Haar huid is zacht en warm. Ze kijkt me aan.
“Je bent onbeschrijflijk mooi,” fluister ik.
Niloufar glimlacht als antwoord en staat dan op van haar stoel.
“Kom.”
Ze leidt me naar het midden van de kamer en brengt haar handen op mijn heupen. Op de zachte tonen van de muziek beweegt ze haar lichaam en ik heb geen andere keus dan haar te volgen. Ik kijk omlaag naar de trage, ritmische stapjes die onze voeten maken, beschroomd bijna. Met haar vinger tilt Niloufar zacht mijn kin omhoog.
“Kijk naar me, Nuria. Dansen doe je ook met je ogen.”
Haar armen sluiten zich om mijn rug. Ik voel de warmte van haar lichaam, haar borsten tegen de mijne, mijn hoofd dichtbij het hare. Een moment lang zijn onze lippen centimeters van elkaar. Dan verdragen ze ook die minieme afstand niet meer.

Niloufar
We zijn de enigen op het strand. Ik kijk naar Thomas die vijftig meter verderop staat. Ondanks de temperatuur is hij blootsvoets, zijn broek opgerold tot boven zijn kuiten. Het koude water rond zijn voeten lijkt hem niet te deren. Terwijl hij de as van zijn moeder in de ruisende branding uitstrooit bewegen zijn lippen en spreekt hij zijn woorden van afscheid.

Ik draai me om naar Nuria. Met een aangespoelde tak heeft ze vijf evenwijdige lijnen in het zand getrokken. Ze draait zich naar de zee, sluit haar ogen en strekt haar armen opzij alsof ze zich door de wind wil laten meevoeren. Dan begint ze te draaien, om haar eigen as, eerst met langzame passen en dan steeds sneller, als een derwish. Dansend en tollend over de lijnen in het zand vindt ze met gesloten ogen haar weg terug naar mijn omhelzing. Samen kijken we naar de voetstappen die ze op de lijnen heeft achtergelaten, naar haar notenbalk aan zee.
Het is het begin van ons lied.

Polaris (slot)

(klik hier om het vorige deel te lezen; klik hier om naar het begin van het verhaal te gaan.)

Göteborg, juli 2017

Met een zucht sloeg Axel Berglund de laatste pagina van de krant dicht en legde die op de stapel die voor hem lag. Hij leunde achterover in zijn stoel en tuurde door het raam naar buiten. De vroege ochtendzon dwong hem zijn ogen tot spleetjes te knijpen. Beneden op straat leek het een gewone dag in Göteborg; voetgangers stroomden als een mierenkolonie uit het metrostation en haastten zich naar hun werk, bestelbusjes vervoerden klusjesmannen naar een klus, een zwerver stond voorovergebogen in een afvalbak op zoek naar iets eetbaars. Toch was er iets veranderd. Sterker nog. Zweden zou nooit meer hetzelfde zijn.

Lees verder

Polaris (9)

(klik hier om het vorige deel te lezen)

Abisko, juni 2017

Het duurde even voordat Axel zich realiseerde dat hij tegenover Saga’s dochter zat. Het wierp zoveel vragen op dat hij niet wist niet waar hij moest beginnen.

“Je moeder…Saga…waar is ze?” vroeg hij na een lange stilte.
“Mijn moeder is dood, Axel,” zei Afia kortaf en schijnbaar emotieloos.
Axel schrok. “Dat spijt me,” zei hij stilletjes. “Al lang?”
“Tien jaar. Ze hebben haar te grazen genomen. Dat is de reden dat jij en ik hier nu zitten.”
Het duizelde Axel en Afia zag het. Ze vulde Axel’s glas, ging achterover zitten en sloeg haar benen over elkaar. Ze vertelde.

Lees verder

Polaris (8)

(klik hier om het vorige deel te lezen)

Abisko, juni 2017

De kiezels van de parkeerplaats maakten hetzelfde geluid onder de banden van Axel Berglund’s auto als dertig jaar geleden. Maar al snel zag hij dat voor de rest weinig hetzelfde was gebleven aan de plek waar hij Saga destijds met de schoten van een jachtgeweer had ontmoet. Tegen beter weten in parkeerde Axel zijn huurauto en liep naar het gebouw.  

Lees verder

Polaris (7)

(klik hier om het vorige deel te lezen)

Stockholm, mei 2017

“Welkom, meneer Leblanc. Uw gezelschap is reeds aanwezig.”

De gerant maakte een lichte knik met zijn lichaam en nam de lamswollen jas aan van de man die net het restaurant was binnengelopen, de man die een half uur eerder haastig was vertrokken uit een villa in een deftige Stockholmse buitenwijk. Hij was een kwartier te laat voor het diner, maar daar zou niemand wat van zeggen. Niet alleen lagen zijn wortels in Frankrijk, iets wat de cultuursector in het noorden van Europa in hoge mate imponeerde; hij was bovendien voorzitter van de Zestien en ze zouden ook geduldig op hem wachten als hij een uur te laat was. Sterker nog, het zou zelfs van slechte smaak getuigen niet als laatste te arriveren.

Het geroezemoes van de vijftien aanwezigen verstomde even toen de man de ruimte op de bovenverdieping binnenliep die van het publieke restaurant was afgezonderd. Hij knikte naar de aanwezigen die aan de met zorg gedekte tafel zaten en nam plaats aan het hoofd. De spichtige, kale heer naast hem boog zich naar de man toe.
“Goedenavond, monsieur le président.”
De man met de borstelige wenkbrauwen bromde even binnensmonds, een bevestiging dat hij de woorden van zijn secretaris had gehoord. Niet meer dan dat. Een brom was genoeg voor een secretaris. Hij nam even de tijd om de rest van de aanwezigen in zich op te nemen. Goeddeels mannen op respectabele leeftijd, gesoigneerd en in avondkleding, die hun best deden met kleine handgebaren het grote belang van hun woorden te onderstrepen. Maar Arnaud kende ze, en hij zag de bezorgdheid op sommige gezichten. Vanwege de berichten van eerder die avond verbaasde hem dat niet.

Sukkels, dacht hij. Allemaal in paniek.

Ze realiseerden zich niet hoe gelukkig ze waren dat ze hém hadden, iemand die het hoofd koel hield ook als er stront aan de knikker was. Natuurlijk, het bericht over Polaris had ook hem even van zijn voetstuk gebracht. Maar er was weinig wat hij, Arnaud Leblanc, voorzitter van de Zweedse Academie, waarvan de leden zichzelf ‘de Zestien’ noemden, niet met een paar telefoontjes kon oplossen. En die telefoontjes had hij gepleegd. Dat hij het lichaam van het meisje had moeten laten verdwijnen was een nare bijkomstigheid geweest die hem tijd had gekost. Maar uiteindelijk was de oplossing al in zicht voordat het probleem zich had gemanifesteerd.

Hij stond op van zijn stoel en de leden van de Academie zwegen, de ogen gericht op hun voorzitter.

“Welkom vrienden,” sprak Leblanc plechtig. “Ik hoef jullie niet te vertellen hoe belangrijk deze avond is. Jullie hebben allemaal de shortlist voor de laureaten ontvangen. Vanavond is de eerste, voorlopige stemming. Ik vertrouw op jullie deskundigheid en discretie. De uitverkiezing van de winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur is een belangrijke taak. Het is een eervolle taak. Het is onze taak.”
De leden van de Zestien knikten instemmend. Een enkeling klapte even in zijn handen.
“Talent en goede smaak!”, zei Arnaud en hief zijn glas.
“Talent en goede smaak!” echode het motto van de Academie uit vijftien kelen.
Terwijl de leden hun onderlinge gesprekken weer hervatten, serveerden de bedienden noordzeekrab en ganzenlever.

Enkele uren later verzamelden de Zestien zich voor de informele afsluiting van de avond in de aangrenzende salon. Staand in groepjes van twee of drie bespraken ze op gedempte toon de uitslag van de stemming. Voor Arnaud Leblanc was het een audiëntie. Iedereen wilde wel even een gesprek met de voorzitter, niet om de inhoud, maar om met hem gezien te worden. Leblanc genoot van zijn status.

Uiteindelijk stapte een tengere, lange man langzaam maar gedecideerd op de voorzitter toe. Leblanc sloeg amicaal een arm om diens schouders en nam hem op discrete wijze apart.
“Een onverkwikkelijke zaak, dat van Polaris,” fluisterde de lange man.
“Dat kun je wel zeggen,” antwoordde Leblanc. “Ik reken erop dat je het uitzoekt en oplost, Gustav. Je hebt er net zoveel belang bij als ik.”
De lange man knikte met een glimlach.
“Maak je geen zorgen, Arnaud. We weten wie het is en mijn mensen zijn ermee bezig. Voor je het weet is Polaris weer operationeel en kunnen we de proeverijen hervatten.”
Leblanc reageerde als door een wesp gestoken.
“Hervatten? Van de directeur van SÄPO had ik een intelligentere respons verwacht, Gustav,” siste hij. “Ik weet dat je je pik achterna loopt maar nieuwe meisjes zijn onze zorg nu niet. Het gaat erom dat er niets uitlekt over het verleden. Damage control noemen gleufhoeden zoals jullie dat toch?”
Gustav Wennerström zweeg en keek naar het cognacglas in zijn rechterhand, de blik van de voorzitter ontwijkend. Leblanc gaf hem een schouderklopje.
“Nogmaals, ik reken op je,” zei Leblanc, ogenschijnlijk vriendelijk nu. Hij maakte zich van Wennerström los en begroette met een stralende glimlach een tweetal andere leden van de Academie.

Wennerström dacht even na. De dreiging in de woorden van de voorzitter was hem niet ontgaan. Hij moest haast maken.


wordt hier vervolgd

Polaris (6)

(klik hier om het vorige deel te lezen)

Lezer let op! We maken een tijdsprong vooruit in het verhaal.

Kiruna, juni 2017

Axel Berglund zat net in de auto die hij op het vliegveld van Kiruna had gehuurd toen zijn telefoon ging. Het was Freya.
“Waar zit je in godsnaam?”
Axel was blij haar stem te horen.
“In Kiruna.”
“Kiruna? Wat doe je daar?”
De vrouwelijke stem van het navigatiesysteem gebood Axel over tweehonderd meter rechtsaf te slaan.
“Ik hoor het al,” zei Freya met gemaakte teleurstelling in haar stem. “Je hebt een ander liefje dat je de weg wijst.”
“Research voor een artikel,” zei Axel kortaf.

Dat was slechts gedeeltelijk de waarheid, maar hij had geen zin om Freya aan de telefoon over zijn geschiedenis in Abisko te vertellen. Na hun laatste rendez-vous en zijn constatering dat Polaris uit de lucht was had hij meteen een vlucht geboekt. Iets zei hem dat hij terug moest naar het noorden, terug naar Abisko. Iets zei hem dat hij daar de afzender van de anonieme mail zou vinden. Dat hij eindelijk antwoorden zou krijgen over Polaris.

“Blijf je lang weg?” vroeg Freya. “Ik mis je.”
Axel zocht in zijn geheugen en vond geen eerdere uitspraak van Freya waarin ze aangaf dat ze naar hem verlangde.
“Een paar dagen maar. Wacht je op me?”
Deze weg tachtig kilometer volgen, zei de navigatiemevrouw met luide stem.
“Alleen als je die sloerie uit je auto gooit. Pas goed op jezelf, Axel. Ik wacht.”

Om hem heen maakte de bebouwde kom plaats voor een weg door schijnbaar eindeloze naaldbossen. Axel dacht terug aan Abisko. Om precies te zijn dacht hij aan Saga, en aan de nacht die ze samen hadden doorgebracht. Het was dertig jaar geleden, maar de warmte van haar lichaam en de geur van haar huid waren hem bijgebleven. Heel soms, als hij na een lange dag op de krant in de metro van Göteborg zat, dacht hij haar te zien in het gezicht van een ander. Af en toe, als hij door de straten van de stad liep en een vreemde vrouw hem passeerde, rook hij de geur van haar parfum. Saga was nooit helemaal verdwenen.

Toen. Dertig jaar geleden, in de herberg.
“Als je het goed aanpakt,” had ze gezegd.
Het was Axel snel duidelijk dat geworden dat die juiste aanpak niet gebaseerd was op verfijnde hofmakerij, maar op pure daadkracht. Luttele seconden nadat Saga haar woorden had uitgesproken hadden zij en Axel elkaar het zwijgen opgelegd. Met gulzige tongzoenen, die soms gepaard gingen met een kleine tik van hun botsende tanden, omdat hun armen in een ruwe wedstrijd verwikkeld waren wie de ander het snelst van kleding kon ontdoen. Saga won, en het kon Axel niet schelen dat Saga’s slipje nog om haar knieën spande en haar beha nu om haar middel zat. Het was haastige lust die hen dreef.
Ze nam zijn stijve lid stevig in haar hand, plaatste haar andere hand op zijn borst en onderbrak het spel van hun tongen.
“De rest van het voorspel komt straks wel. Ik wil dat je me nu neemt,” hijgde ze. Ze draaide zich om, boog licht voorover, steunend met haar handen op de rugleuning van een stoel, spreidde haar benen zover als haar slipje-op-kniehoogte het toeliet, en keek over haar schouder naar Axel.
“Waar wacht je op Axel? Neuk me!”
Axel had niet langer geaarzeld. Hij ging achter haar staan en pakte haar bij haar heupen. Saga verwelkomde zijn penetratie met een dierlijke kreet. Axel stootte, voelde, greep, stootte, gromde, streelde, stootte, klauwde, klemde, stootte en Saga moedigde hem aan in zijn roes van geilheid en alcohol.
“Geef het me, Axel!”
Hij kwam in haar klaar terwijl hij met beide handen Saga’s bruine lokken vasthad en haar hoofd achterover trok.
Toen hij zich uit haar terugtrok hadden ze beide nahijgend toegekeken hoe hun vermengde vocht langs de binnenkant van Saga’s dijen langzaam naar beneden droop. Axel ving het met twee vingers op. Saga hield haar ogen even gesloten toen hij haar liet proeven.

Met een reflex en een krachtige trap op de rem van de huurauto verdween de herinnering en kwam Axel Berglund weer terug in het heden. Op de verlaten provinciale weg tussen Kiruna en Abisko stond hij stil, het hart kloppend in zijn keel. Tien meter voor hem, midden op de weg, stond een hert. Onbeweeglijk en trots. Even vonden de ogen van het dier de zijne, en leken ze tegen hem te spreken. Sluit het af. Laat het gaan. Toen boog het prachtige dier zijn hoofd en verdween tussen de naaldbomen aan de overzijde van het asfalt.

Geschrokken en onrustig vervolgde Axel zijn weg. Al rijdend voelde hij in zijn jaszak. Hij hoefde het velletje papier met het logo van de herberg niet tevoorschijn te halen, de woorden die er op stonden kende hij uit zijn hoofd. In de afgelopen dertig jaar had hij ze talloze malen gelezen, in de ijdele hoop dat het Saga terug in zijn leven zou brengen. Het was het enige tastbare dat hij aan de nacht met haar had overgehouden, een notitie die ze voor hem had achtergelaten toen hij in een leeg bed wakker werd. Het was een overblijfsel dat hij eigenlijk had moeten vernietigen.

Ga terug naar Göteborg, lieve Axel Berglund. Je zult hier geen antwoorden vinden op je vragen over Polaris. Het enige dat ik je zeg: blijf je theorie trouw. Als Polaris ooit zwijgt moet je waakzaam zijn.
Nu ik je dit verteld heb kan ik je nooit meer zien. Misschien is dat ook wel beter. Verbrand dit briefje alsjeblieft.
XXX Saga
PS Sommige jonge mannen zijn beter dan oude whisky.


wordt hier vervolgd

Polaris (5)

(klik hier om het vorige deel te lezen)

Abisko, mei 1987

“Ben je van SÄPO?” vroeg Axel terwijl Saga een forse hoeveelheid whisky in zijn glas schonk.
Ze zaten tegenover elkaar, gescheiden door een klein tafeltje, in Axel’s eenvoudige kamer in de herberg. Buiten schemerde het. Saga glimlachte.
“Recht op de man af, hè?” zei ze, terwijl ze haar glas omhooghief. “Zoals dames van lichte zeden zeggen: ik kan alles zijn wat je wil, Axel. Proost, op SÄPO!”
“Proost,” antwoordde Axel aarzelend. Hij begreep dat hij geen direct antwoord op zijn vraag zou krijgen en nipte aan zijn glas. Saga gooide haar whisky in één teug achterover.
“Je weet er raad mee,” zei Axel.
Saga schonk zichzelf bij.
“Ik heb mijn whisky graag oud en mijn mannen jong,” antwoordde de brunette, “dus ik ben prima op mijn plek.”
Terwijl ze hem van top tot teen bekeek schuifelde Axel wat nerveus op zijn stoel.
“Je voelt je ongemakkelijk. Hoe jeugdig charmant! Maar vertel eens, beste Axel Berglund, wat weet je eigenlijk van Polaris?”

Axel was blij dat ze van thema wisselde en vertelde wat hij wist met het vuur dat jonge wetenschappers nu eenmaal kenmerkt. Dat Polaris al jaren onafgebroken actief was. Dat op geregelde tijden een serie cijfers en letters werden voorgelezen door een vrouwelijke stem. Dat men vermoedde dat de Zweedse geheime dienst op deze manier communiceerde met haar field officers in het buitenland, om de paginanummers van een codeboek met one-time pads door te geven. Dat anderen zeiden dat die cijfers en letters helemaal niets betekenden en alleen maar moesten afleiden van het werkelijke doel: pas als er niet meer zou worden uitgezonden, als de zender stil zou vallen, was dat een teken dat er iets belangrijks was gebeurd en moesten bepaalde mensen in actie komen.

Op dat punt was er een twinkeling in Saga’s ogen.
“Interessant. En als Polaris stopt, wat voor belangrijks zou er dan gebeurd kunnen zijn?” vroeg ze, terwijl ze haar muts afzette en een lok achter haar oor bracht.
“Eh…een nucleaire aanval, bijvoorbeeld,” antwoordde Axel die de beweging van haar hand onbewust nauwlettend volgde.
“Axel, Axel. Dat is afgezaagd en saai. Ieder populair-wetenschappelijk blad voor puberige nerds komt met die onzin op de proppen,” schamperde Saga. “Jij bent wetenschapper, je kunt beter dan dat. Wat denk je zelf?”
Axel voelde zich voor het blok gezet. Hij had er op de universiteit en bij sommige cryptografiebijeenkomsten geen geheim van gemaakt dat hij inderdaad een heel andere theorie aanhing. Hij realiseerde zich dat Saga meer van hem wist dan hij vermoedde.
“Als de zender zwijgt is dat een teken dat de encryptie van belangrijk berichtenverkeer gecompromitteerd is. En niet zomaar van een sleutel, die is vervangbaar, maar van het algoritme zelf.”

Saga trok vragend haar wenkbrauwen op.

“Asymmetrische encryptie bijvoorbeeld,” vervolgde Axel, “ontleent zijn kracht aan het feit dat het een bijna ondoenlijke klus is om het product van twee grote priemgetallen te ontbinden in factoren. Stel je nu eens voor dat een of ander wiskundig genie een manier vindt om dat in luttele seconden voor elkaar te krijgen. Dat is helemaal niet ondenkbaar. Als dat uitkomt zullen geheime diensten, overheden, maar ook criminele organisaties meteen hun communicatie willen stilleggen.”

Saga liet zich tegen de rugleuning van de stoel zakken en sloeg haar benen over elkaar. Ze zweeg en keek peinzend opzij, naar het donker en de kou van de avond achter het raam, terwijl ze met haar vingertoppen haar hals streelde.
“Dus jij zegt: zolang Polaris uitzendt, weten de ontvangers dat hun communicatie veilig is. Als het station stopt, is er paniek want niets is meer geheim.”
Axel was met zijn hoofd bij Saga’s vingertoppen.
“Wat? Eh..ja, precies,”  antwoordde hij bedremmeld. “Polaris is een alarmbel en een noodschakelaar.”

Saga pakte de fles en Axel hield een hand boven zijn glas in een poging een nieuwe slok te weigeren.
“Niks ervan,” zei Saga zacht. “Het is een goede theorie, Axel Berglund. En een goede theorie, daar moet op gedronken worden.” Ze pakte voorzichtig zijn hand en schoof die langzaam opzij. Haar vingers waren zacht en warm.

De alcohol was geleidelijk aan naar Axel’s hoofd gestegen en vertroebelde dat hij zich op een kinderlijke manier had laten uithoren, terwijl hij zelf over Polaris helemaal niets wijzer was geworden. Maar het verscherpte ook de blik waarmee hij de aantrekkelijke vrouw die tegenover hem zat in zich opnam. Hij wendde zijn ogen nu niet meer van haar af.
“Mag ik je wat vragen, Saga?”
“Je mag alles vragen, lieve Axel. Maar je bent slim genoeg om te beseffen dat ik over Polaris veel weet, maar weinig kan zeggen.”
“Het heeft slechts zijdelings met Polaris te maken.”
“Toe maar dan.”
“Is het echt zo?”
“Is het echt zo wát?”
Het was eruit voor hij er erg in had.
“Dat er in dit godvergeten oord echt niets te neuken valt?”
Saga schaterde het uit, legde toen een hand op Axel’s been en keek diep in zijn ogen.
“Heel soms. Als je het goed aanpakt.”


wordt hier vervolgd

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is pp.jpg

Polaris (4)

(klik hier om het vorige deel te lezen)

Abisko, mei 1987

Het was koud en nevelig toen Axel de volgende ochtend zijn auto een paar kilometer ten noorden van de herberg aan de bosrand parkeerde en gewapend met zijn stafkaart het woud inliep. Hij schatte dat het een uur zou duren voordat hij de zône zou bereiken die op zijn kaart met een wit vlak was aangeduid: het terrein van Polaris. In werkelijkheid deed hij er twee keer zo lang over voordat zijn wandeling abrupt eindigde bij een metershoog hek van staal en prikkeldraad. Steunend tegen het hek gaf hij zichzelf even rust en kwam op adem. Ondanks de temperatuur die rond het vriespunt lag zweette hij. Hij gluurde door een spleet in het hekwerk en zag een paar honderd meter verderop de drie zendmasten van Polaris, hun toppen verborgen in de laaghangende bewolking. Rond de antennes stonden twee kleinere gebouwen. Axel keek om zich heen. Er was niemand, het was muisstil en er was geen wind. Toch had Axel het gevoel dat hij werd gadegeslagen. Hij nam een paar slokken water en besloot zijn weg langs het hekwerk te vervolgen, in de veronderstelling dat hij ergens wel een poort of ingang zou vinden. Hij baande zich een moeizame weg over takken, door struiken, heuvel op en heuvel af, tot hij anderhalf uur later weer op de plek kwam waar hij zijn ronde om het terrein was begonnen. Hij had geen poort gevonden. Over het hek klimmen was vanwege de hoogte en het prikkeldraad geen optie. Axel zuchtte. Het leek erop dat zijn professor gelijk had: je zult niets vinden. Moedeloos besloot hij terug te gaan naar de herberg en nogmaals te proberen iemand te vinden die hem meer over Polaris zou kunnen vertellen.

Toen de banden van zijn Volvo knarsend de kiezels van de parkeerplaats opreden zag hij twee mannen naast een grote zwarte pickup-truck staan. De letters van de neonreclame aan de gevel van de herberg knipperden ‘Vilkommen’, maar de blikken van de mannen zeiden iets heel anders. Axel voelde onraad. Zodra hij was uitgestapt kwamen de kerels op hem toe.
“Ben je verdwaald, snotaap?” vroeg de langste van de twee. “Wat heb je hier te zoeken?”
Axel negeerde hem en probeerde zijn weg naar de deur van de herberg te vervolgen, maar de maat van de lange hield hem met een hand tegen.
“Hoor je slecht ofzo? We vroegen je wat, zwarte,” zei hij bits.

Axel schrok. Hij was zich altijd bewust van zijn kleur en de Ghanese afkomst van zijn moeder. Niet zelden had hij het gif van discriminatie moeten slikken, maar over het algemeen waren de mensen in Göteborg te gehecht aan hun imago van correctheid om hem op een agressieve manier met zijn huidskleur te confronteren. Een seconde later sloeg zijn schrik om in boosheid. Hij duwde de man die zijn weg belemmerde met kracht van zich af, waardoor die zijn evenwicht verloor en achterover op de kiezels viel.
“Wel godverdomme!” schreeuwde de lange en in zijn ooghoek zag Axel hoe de kerel naar zijn riem greep en een glimmend voorwerp tevoorschijn trok. Mes! De adrenaline gierde door Axel’s lijf en toen de lange dreigend en zwaaiend met zijn stiletto op hem afkwam was er een fractie van een seconde die panische existentiële twijfel in Axel’s hoofd: vluchten of vechten?

Twee oorverdovende knallen maakten een beslissing overbodig. Axel en de lange keken allebei verschrikt in de richting van de herberg. Voor de deur stond een vrouw. Met zekere hand knikte ze de nog rokende loop van een jachtgeweer open en duwde er twee nieuwe patronen in.
“Maak dat je wegkomt, fucking hillbillies. Anders zit je reet na het volgende schot vol met hagel. Optiefen!”
De twee kerels stapten vloekend in de richting van hun pickup-truck.
“Jou krijgen we ook nog wel, kutwijf!” riep de lange voordat hij het portier dichtsloeg. Op zoek naar grip spogen de wielen van de pickup kiezels toen ze zich uit de voeten maakten.

De vrouw wenkte Axel.
“Of wil je soms in de kou blijven staan?”
Terwijl hij nog natrilde van schrik en boosheid volgde Axel haar naar binnen, waar ze het jachtgeweer aan de glimlachende kale herbergier overhandigde.
“Bedankt Bengt. Berg je donderbus maar weer goed op, voor de volgende keer. En doe ons een fles whisky en twee glazen.”
Axel keek met grote ogen naar de tengere brunette. Hij schatte haar achter in de dertig. Ze had schouderlang haar dat onder een bonte ijsmuts uitstak en was gekleed in een spijkerbroek en een zwarte coltrui.
“Wat sta je nou te kijken?” vroeg ze brutaal. “Je wilde toch iets over Polaris weten?”
“Eh..ja,” zei Axel bedremmeld. “Maar wat was dat daarnet? En wie bent u?”
Ze had een mooie glimlach.
“Mijn naam is Saga. En dat daarbuiten was de befaamde noordelijke gastvrijheid. Ze zijn bang dat je hier bent om te stelen of blonde vrouwen te schaken. Alsof er in dit godvergeten oord wat te halen of te neuken valt.”
Ze hield de fles whisky in de lucht omhoog, als een stille uitnodiging.
“Nou, kom je nog?”


wordt hier vervolgd

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is pp.jpg